Dr. Zlamál Vilmos: Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarországban (Értekezések a természettudományok köréből, 1/3., 1867)

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS FONTOSSÁGA S JELENLEGI ÁLLÁSA MAGYARORSZÁGBAN. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS D" ZLAMÁL VILMOS LEV. TAGTÓL.------­PEST, EGGENBERGER FERDINAND MAGY. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. 1867.

Next

/
Thumbnails
Contents