Dr. Batizfalvy Sámuel: A testegyenészet (Orthophaedia) (Értekezések a természettudományok köréből, 1/16., 1869)

A TESTEGYENÉSZET (ORTHOPHAEDIA) UJABF! HALADÁSA S TUDOMÁNYOS ÁLLÁSA NAPJAINKBAN. három kiválóbb kóresettbl fölvilágosítva. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS DR. BATIZFALVY SÁMUEL. LEV. TAGTÓL. PEST, EGGENBERGER FERDINAND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. 1 8 69.

Next

/
Thumbnails
Contents