A földgömb 12. (1941)

o­ei)­í­v­é­n­yt ki A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából kiadja a Franklin-Társulat. A kiadásért és szerkesztésért felelős : Réz Andor dr.

Next