A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve 5. (1878)

ÉRTEKEZÉSEK = ABHANDLUNGEN - Wespl, Eustachius: Egy nap a Babia Gurán = Ein Tag auf der Babia Gura

234 EGY NAP A BABIA GURÁN. VII. Egy nap a Babia Gurán. (Németből Wespl E. után Egner Adolftól). A touristák száma, kik Morva- és Gácsország felől a Babia Gurát és azzal kapcsolatban a Központi Kárpátokat látogatják, évről-évre örvendetes módon szaporodik, s hi­szem, hogy azoknak, kik ezen kirándulást megtenni szán­dékoznak, szolgálatot teszek, ha saját tapasztalásomra tá­maszkodva, következőkben kísérlem meg, némi utasítást adni arra nézve, miként lehet ezen utat legkönnyebben és legbiztosabban megejteni. A vasút B­­­a­j­a-B­i­e­n­i­t­z-ből Saybusc­h-on át C­s­a­c­z­á­ig bizonyosan kész leend rövid idő alatt. Saybusc­h-tól bérkocsin 3—3 1/2 óra alatt érhetni meglehetős jó úton a Babia Gura tövében fekvő pol­­horai fürdőbe, hol tűrhető szállásról is gondoskodva van. E fürdő fekvése épen nem mondható gyönyörű vagy regényesnek, gyógyhatása különösen skrofulás betegeknél kétségkívüli, azonfelül a fürdő-tulajdonos iparkodik, ven­dégeinek az itt-időzést lehetőleg kellemessé tenni, föltéve, hogy az illető nagy igényeket nem támaszt. 1876. évi szeptember­ hó 4-én délután meglehetős rész­időben hagytam el néhány jó barátom társaságában Say­­b­u­s­c­h­t, a szakadó eső azonban nem volt képes, víg kedvünket elmosni s így Jeleznán, Krisován és Korbelovon át, a­hol a minduntalan előforduló vám­­pénzszedés, valamint a számtalan, inkább ijedtséget mint áhitatosságot gerjesztő szent képek tűntek fel, melyekkel a házak és fák ékesítve voltak — a Beszkíd magas­latára érkeztünk, hol az út a magyar határt átmetszi. Hogyha már a gondosság, melyet a gácsországi ré­szen az utak mellett álló erdők kezelése és azok műve­lése a nem-szakemberre is jó benyomást tenni képes.

Next

/
Thumbnails
Contents