A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése 1. (1887)

A KOMÁROM-VÁRMEGYEI ÉS KOMÁROM VÁROSI TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI EGYLET 1887. ÉVI JELENTÉSE. SZERKESZTÉ Gyulai Rudolf, SZ. BENEDEK-RENDI TAG, GYMN. NY. R. TANÁR, EGYL. TITKÁR. I. ÉVFOLYAM. KOMÁROM, ZIEGLER KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA 1888.

Next