A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése 3. (1889)

A KOMÁROM-VÁRMEGYEI ÉS KOMÁROM VÁROSI TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI EGYLET 1889. ÉVI JELENTÉSE. SZERKESZTÉ Gyulai Rudolf, SZ. BENEDEK-RENDI TAG, GYMN. NY. R. TANÁR, EGYL. TITKÁR. III. ÉVFOLYAM. KOMÁROM, ZIEGLER KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA 1889. --------------------­

Next