A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése 4. (1890)

KOMÁROM-VÁRMEGYEI ÉS KOMÁROM VÁROSI / / TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI EGYLET 1890. ÉVI JELENTÉSE. , SZERKESZTÉ Gyulai Rudolf, SZ. BENEDEK-RENDI TAG, GYMN. NY. E. TANÁR, EGYL. TITKÁR. IV. ÉVFOLYAM. K 0 M A R 0 M , ZIEGLER KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA -----------SHK*-----—■

Next