A Komárom-Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet jelentése 6. (1892)

­ .. • -y . ,* v -KOMÁROM- VÁRMEGYEI ÉS KOMÁROM VÁROSI TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI EGYLET 1892. ÉVI JELENTÉSE. Gyulai Rudolf, SZ. BENEDEK-RENDI TAG, ÜYMN. NY. R. TANÁR, EGYL. TITKÁR. VI. ÉVFOLYAM. — —------------------­SZERKESZTÉ KOMÁROM, IS03. ZIEGLER KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJA.

Next