A Komárom Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 14. (1900)

KOmÁROnY/IRnEQTES ÉS VáROSI 1900. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. Közli: Weszelovszki J­ános egvkti titkár. raZEtin-EQTESOLET XIV. ÉVFOLTdM. Spitzer Sándor könyvnyomdája Komárom, 1901 —1155. 3030 .

Next