A Komárom Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 15-16. (1901-1902)

KOflflROMV/lRMEQYEi E5 VÁROSI nyizcun-EqtEsQLrr ÉRTESITŐJE. WeSZELOVSZKT J/IN05 egyleti titkár. XV XVI. ÉVFOLT/in. Spitzer Sándor könyvnyomdája Komárom. 1903—405. 1901/2. ÉVI Szerkeszti:

Next