A Komárom Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 17. (1903)

KOn/monVflRttEQYEl ES­YflROSI nuzEm­EQTCStiLET 1903. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. Szerkeszii: WeSZELOVSZKY JÁNOS egy Vleti titkár. XVII. ÉVFOLYAM. Spitzer Sándor könyvnyomdája Komárom, 1904—938.

Next