A Komárom Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 19. (1905)

Szerkeszti t :z=zz= ALAPI GYULA ======== egyleti titkár. XIX. EGYLETI ÉV?. Spitzer Sándor könyvnyomdája Komárom, 1906. A KOMÁROMVÁRHEGYEI ÉS VÁROSI MUZEUM-EGYESÜLET 1905. tVi/' o ÉRTESÍTŐJE .

Next