A Komárom Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 21. (1907)

A KOMÁROMVÁRMEGYEI ÉS VÁROSI MUZEUM-EGYESÜLET — 1907. ÉVI ===== ÉRTESÍTŐJE SZERKESZTI: ALAPI GYULA TITKÁR. XXL EGYLETI ÉV. (XIII. ÉVFOLYAM.) SPITZER SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJA KOMÁROM, 1908.

Next