A Komárom-Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 23. (1909)

A KOmÁROmVÁRHEGYEI ÉS VÁROSI a MUZEUM-EGYESÜLET 1909. évi értesítője. SZERKESZTI: ALAP­ GYULA TITKÁR. XXIII. EGYLETI ÉVE (XVI. ÉVFOLYAM.) NYOMATOTT SPITZER SÁNDORNÁL KOMÁROMBAN, 1910.

Next