A Komárom-Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 23. (1909)

I MAGY­A a'CELIaI I KÖR', , i .114 |--------------------------------------------— I m

Next