Gide [Jean-Paul Guillaumi] Pál: A nők joga 1. - A MTA Könyvkiadó Vállalata 47. (Budapest, 1886)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | _/-/ KÖNYVKIADÓ-VÁLLALATA. A ____________________________________ */ / J ^ A NŐK JOGA. TANULMÁNY A NŐ MAGÁNJOGI HELYZETÉRŐL A RÉGI ÉS ÚJKORBAN I. GIDE PÁL JOGTANÁR A PÁRISI EGYETEMEN. J FORDÍTOTTA TÓTH LŐRINCZ M. AKAD. REND. TAG. Ára 2 frt 40 kr. BUDAPEST, 1886. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next