Gide [Jean-Paul Guillaumi] Pál: A nők joga 2. - A MTA Könyvkiadó Vállalata 47. (Budapest, 1886)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-VÁLLALATA. A NŐK JOGA. TANULMÁNY A NŐ MAGÁNJOGI HELYZETÉRŐL A RÉGI S ÚJKORBAN 2 IRTA GIDE PÁL JOGTANÁR A PÁRISI EGYETEMEN. FORDÍTOTTA TÓTH LŐRINCZ M. AKAD. REND. TAG. MÁSODIK KÖTET. Ár. 2 frt 40 kr. BUDAPEST, 1886. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next