Berzeviczy Albert : A tájképfestés a XVII. században - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF (1908-1910 cyclus) (Budapest,1910)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA » ÚJ FOLYAM, 1908—1910. CYCLUS A TÁJKÉPFESTÉS A XVII. SZÁZADBAN ÍRTA BERZEVICZY ALBERT AZ 1910-DIK ÉVI ILLETMÉNY NEGYEDIK KÖTETE

Next