Bain, Alexander : Neveléstudomány Angolból 1. kötet - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF 13. (1911-1913 cyclus) (Budapest,1912)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA ÚJ FOLYAM 1911—1913. CYCLUS NEV­ELÉSTUDOMÁ­NY ÍRTA ALEXANDER BAIN ANGOLBÓL FORDÍTOTTA S BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA DR. SZEMERE SAMU I. KÖTET. AZ 1912-DIK ÉVI ILLETMÉNY ELSŐ KÖTETE

Next