Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig 2. köt. (1924)

Jt.fc4.o.Wik­i­s m SZT. FERENCZ RENDJÉNEK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON 1711-10 A TORSTEE-SCITOVSZKY DÍJJAL JUTALMAZOTT PÁLYAMUNKA I­RTA I­ r. KARÁCSONYI JÁNOS A MAGYAR TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA kiadva dr. VÁRADY L. ÁRPÁD kalocsai és bácsi érsek TÁMOGATÁSÁVAL II. KÖTET MTAK­O 00002 94532 BUDAPEST, 1924 A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KIADÁSA

Next