Eötvös József: Naplójegyzetek. Gondolatok 1864 - 68. (Budapest, 1941)

'■SK

Next