Telegdi Miklós: A keresztyensegnec fondamentomirol valo rövid keonyvechke Bechben 1562. (Jegyz. Sz(ilády) A(ron.)) Fascimile kiad. (1884)

AZ KERESD TYENSEGNEC FON­DAMENT­OMIROL való rouid keony­­wechke. Ki az Szent K­arnac külomb külomb beleiből, kérdés­es feleles keppen irattatot es Telegdi Miklós mester által, Deac nyelwböl Magyar nyelvre forditatota^BBra^® BECHBEN N­OMTAT­tatot Raphael Hofhalter által, vrunc fiuletese után 1562. esztendőben.

Next