Szegedi Gergely: Szegedi Gergely énekeskönyve 1569-ből. Szilády Áron tanulmányával. (1893)

Énekes könyv mely- BÓL SSOKTANAC AS VRNhC Dfcacrcccc mondani, at anya Oero egy hiiban.es kcicíí tycnckncc minden gyulck&cribcn.moílan w óbban égben Gedcgccrctóct, cs meg 6regbicccuótr,S*. Gergeíalcala meg emendálfanaror c. PSALMO CXLIX Die lererer mond? varok, ai I fonnék aa fien* ceknek Gyűltkciciib er. DEBRECSEMBE Nyomtatta KomlosAndrás. AN. M^D.LXÍX#

Next