Ábel Jenő: A bártfai Sz(ent) Egyed temploma könyvtárának története (1885)

A BARTFAT SZ.-EGYED TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE. íliTA m Á B E L J E N Ö A M. T. AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYA. Ára 1 frt 20 kr. . KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. BUDAPEST II ÓIÉN YÁN S Z K Y V 1 K T OR SA.JTÓJ A. 188Ö.

Next

/
Thumbnails
Contents