Ábel Jenő: A bártfai Sz(ent) Egyed temploma könyvtárának története (1885)

A BARTFAT SZ.-EGYED TEMPLOM KÖNYVTÁRÁNAK TÖRTÉNETE. IK­TA G­Á­B­E­L J­E­N­Ő A M. T. AKADÉMIA IRODALOMTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYA. Ára 1 frt 20 kr. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. BUDAPEST II CSEN­YÁN­S­Z­K­Y V­I­K­T­OR SA­JTÓJ­A, 1886.

Next