Ábel Jenő: A bártfai Sz(ent) Egyed temploma könyvtárának története (1885)

Next