Hodinka Antal: A munkácsi görög kaholikus püspökség története (1909)

• 9 99 P^ipíEACSIi GÖRÖG-KATHOLIKUS PÜSPÖKSÉG Störíénete A M. TUD, AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA HODINKA ANTAL X?' A M. TUD. AKADÉMIA 1908. ÉVI IPOLYI-DIJÁVAL JUTALMAZOTT MUNKA í X í i ÁRA 16 KORONA BUDAPEST, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Next

/
Thumbnails
Contents