Libanon 2. (1937)

1937 / 1. szám

LIBANON ZSIDÓ TUDOMÁNYOS ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT Szerkesztik GRÓZINGER M. JÓZSEF KOHN ZOLTÁN ZSOLDOS JENŐ MEGJELENIK ÉVENTE HATSZOR Szerkesztőség: BUDAPEST, VII., WESSELÉNYI­­ UTCA 71 Főbizományos: FOLIO, könyvkereskedés rt. Kiadóhivatal: FOLIO. Budapest, VI., Andrássy­ út 19. * * ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 5 PENGŐ. EGYES SZÁM ÁRA: 1­0. Előfizetni a kiadóhivatalban vagy a Magyar Általános Takarékpénztár rt terézvárosi fiókja 39.741 sz. csekkszámláján lehet. (A magánközlemények helyén feltüntetendő: Libanon.) Felelős szerkesztő Zsoldos Jenő Felelős kiadó: Kohn Zoltán

Next