Libanon 8. (1943)

1943 / 1. szám

LIBANON AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZSIDÓ­ MÚZEUM TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY SZÁMBAN AZ EGYESÜLET PÁRTOLÓ TAGJAI TAGDÍJ FEJÉBEN KAPJák Szerkeazt/fbizottság BALÁZS GYÖRGY, GRŐZINGER M. JÓZSEF, GRÜNWALD FÜLÖP, KANIZSAI ERNŐ, KOHN ZOLTÁN, MUNKÁCSI ERNŐ, ZSOLDOS JENŐ Kiadóhivatal és az Egyesület titkári hivatala BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 12. Hivatalos óra Hétfőn 3 — 5-ig AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI MEGTEKINTHETŐK BUDAPEST, VII., DOHÁNY­ UTCA 2. Vasárnap 10—Va2-ig Csütörtök 4—7-ig Szombat 10— V­a2-ig _________________________________________________________________________ Minden cikkért szerzője felel. Felelős szerkeeztő: MUNKÁCSI ERNŐ Felelős kiadó: KOHN ZOLTÁN Litbl D. és Fim. — F. ▼.: Dr. Lobi Ödön.

Next