Magyar Tanügy, 1. (Budapet, 1872)

MAGYAR T­A­N­Ü­G­Y. HAVI FOLYÓIRAT. TANFÉRFIAK ÉS SZAKTUDÓSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI DR HEINRICH GUSZTÁV, FŐGYMN. RENDES ÉS EGYETEMI MAGÁNTANÁR. ELSŐ ÉVFOLYAM. 187­3. PEST. KIADJA AIGNER LAJOS. 1­8­7­3.

Next