Magyar Tanügy, 2. (Budapet, 1873)

Magyar T­A­N­Ü­G­Y. Havi Folyóirat. Szerkesztik D. HEINRICH GUSZTÁV és D­.* KLEINMANN MÓR. II. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1873. JÍIADJA ^IGNER J. A J O S. (Váci­ utca 18. Nemzeti uzsalodii.) ----------—frf-o­.-------­

Next