Magyar Tanügy, 4. (Budapet, 1875)

BUDAPEST, 1875. KIADJA AIGNER LAJOS. (Váci­ utca 18. Nemzeti szálloda.) MAGYAR A­N­Y­G­Y. SZERKESZTIK HEINRICH GUSZTÁV És KÁRMÁN MÓR. IV. ÉVFOLYAM.

Next