Magyar Tanügy, 7. (Budapet, 1878)

MAGYAR TANÜGY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT SZERKESZTI D.­ KÁRMÁN MÓR A KÖZÉPISK. TANÁRKÉPZŐBEN A PHILOS. ÉS PAEDAG. TANÁRA AZ ORSZ KÖZOKT. TANÁCS JEGYZŐJE. 1878. HETEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1878. KIADJA AZ EGGENBERGER-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉS.

Next