Magyar Tanügy, 8. (Budapet, 1879)

MAGYAR TANÜGY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZOKTATÁSI FOLYÓIRAT SZERKESZTI I. KÁRMÁN MÓR A KÖZÉFISK. TANÁRKÉPZŐBEN A PHILOS. ÉS PAEDAG. TANÁRA AZ ORSZ. KÖZOKT. TANÁCS JEGYZŐJE. A NMLGY MINISTERIUM KÖZOKTATÁSÜGYI RENDELETEINEK, ÉS AZ ORSZ. KÖZOKT. TANÁCS KÖZÉRDEKŰ MUNKÁLATAINAK KÖZLÖNYE. VIII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1879. KIADJA AZ EGGENBERGER-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉS. (HOFFMANN ÉS MOLNÁR.)

Next