Magyar Tanügy, 13. (Budapet, 1885)

A megnevezett írók névsora. Alexander Bernát . . . .316, 354 Badics Ferencz................... 38 Balogh Ármin . . . 162, 224, 333 Balog Mór..............................363 Bein Károly....................... 17 Beke Manó.......................... 357, 434 Berzeviczy Albert .... 307, 382 Bors Emil..............................287 Eerenczy József.....................152 György Aladár................. 41, 113 Heiinger István......................106 Kapossy Luczián.................273 Kuncz Elek..............................419 Lankó Albert.........................428 Mendlik Ferencz................217 Müller József...................................451 Nragy Ferencz...................................301 Pirchala Imre...................................173 Polgár György..............................441 Bucsinszki Lajos .22, 78, 135, 195 Scherer Sándor...............................277 Sebesztha Károly...................65, 215 Somogyi Géza...................................283 Szalárdi Mór............................... 98 Szántó Károly...............................262 Tergina Gyula.....................125, 177 Török István .........................164, 470 Wilcsek János...................................256 Zeller Ede................................... 1

Next