Pásztomé Varga Katalin: Módszerek boole-függvények minimális vagy nem redundáns, ... vagy nor VAGY nand bázisbeli, zárójeles vagy zárójel nélküli formuláinak előállítása (SZTAKI Tanulmányok 1/1973)

Next