A Sopronmegyei Régészeti Társulat évkönyve 1. (1886)

rÉGÉSZETI Tit Si Lit első ÉVKÖNYVE. MDCGCLXXXVI. A SOPRONMEGYEI RÉCSEI VIKTOR, SZ.-B.-R. FŐGYMNASIUMI TANÁR, TÁRSULATI II. TITKÁR. SOPRON, NYOMATOTT tíTFASS KÁROLYNÁL 1867. SZERKESZTÉ.

Next