Studia Theologica Transsylvaniensia 1. (2000)

1 (2000) ISSN 1582-0661 Studia Theologica Transylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata TARTALOM Marton József Mit mond nekünk Márton Áron, a fiatal püspök? Ágoston Ferenc A II. vatikáni zsinat hatásai Erdélyben Angelo Scola Menschliche Freiheit und Wahrheit im Ausgang der Enzyklika Fides et ratio Székely Dénes Korunk új vallásai Kerekes László Egyházi rendelkezések kánoni jelentősége Holló László Az Egyház társadalmi tanítása a kisebbségek szolgálatában Nagy József Szentírás az igehirdetésben Oláh Zoltán JHVH nevének megszentelése Izrael üdvösségének alapja Alba Iulia - Gyulafehérvár 2000

Next