Studia Theologica Transsylvaniensia 3. (2002)

3 (2002) ISSN 1582-0661 Studia Theologica T­ranssylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata tartalom Jakubinyi György A Katolikus Egyház és az eszperantó Marton József Márton Áron, a népnevelő Roland de Vaux Az ószövetségi levitaság Vízi Elemér Die Freiheitslehre Karl Rahners im Rahmen seines transzendental­anthropologischen Ansatzes Székely Dénes Dominus Jesus és az üdvösség misztériuma László áron Gondolatok az erőszakról Kerekes László A papi hivatás kánonjogi elemei Nagy József Emlékezés Tóth Istvánra Alba Iulia - Gyulafehérvár 2002

Next