Studia Theologica Transsylvaniensia 4. (2003)

ISSN 1582-0661 Studia Theologica Trans­sylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata tartalom Jakubinyi György Az „egyháztanító” cím Marton József Márton Áron előadásai a keresztény házasságról Nagy László Laws to be Observed for the Validity of Marriage Relating to Baptized non-Catholics Marton József A globalizáció és az erdélyi katolikus egyház Holló László A multikulturalitás és nemzetiség érték(telenség­ ének alapjaihoz Kerekes László A címzetes püspök intézményének kialakulása és kánoni szerepe Alba Iulia - Gyulafehérvár 2003

Next