Studia Theologica Transsylvaniensia 6. (2004)

6(2004) ISSN 1582-0661 Studia Theologica Trans­sylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Folyóirata TARTALOM Bruncsák István Hittitok a „gyönge értelem” fényében Bara ZOLTÁN Origenész apokatasztászisz-tana és teológiai hatástörténete napjainkig Marton József A „katolikus” II. Rákóczi Ferenc vallásossága Tamási Zsolt-József Papi és szerzetesi fegyelem az 1848-as egyházmegyei zsinat tükrében Lukács Róbert-Imre Egyházi hivatalok Marton József Márton Áron plébánosi beiktatása Kolozsváron Tófalvi Géza Igazmondás a halálos betegeknél Alba Iulia - Gyulafehérvár 2004

Next