Studia Theologica Transsylvaniensia 7. (2005)

7(2005) ISSN 1582-0661 Studia Theologica T­ranssylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Folyóirata TARTALOM Marton József Márton Áron az Oltáriszentségről Lukács Róbert­ Imre Az Eucharisztia ünneplésének jogi vonatkozásai Nagy László Jogi szempontok az Oltáriszentségről Bara Zoltán Aranyszájú Szent János a teremtésről Nagy József Isten jelenléte az Egyházban és a világban Huber József Primiciás beszéd Gyulafehérváron Tamási Zsolt-József Liturgikus reform az 1848-as egyházmegyei zsinaton Alba Iulia - Gyulafehérvár 2005

Next