Studia Theologica Transsylvaniensia 11. (2008)

11(2008) ISSN 1582-0661 Studia Theologica Transsylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Folyóirata TARTALOM Székely Dénes A feltámadás misztériuma Nagy József Kenózis és közösség Marton József Pongrácz Szent István vértanúsága Ferenczi Sándor Egy évezred a hívek szolgálatában Tamási Zsolt­ József Az oktatás reformja 1848-ban - szaktanítási rendszer a piarista iskolákban Diósi Dávid Teológiai és gyakorlatbeli hangsúlyeltolódások a középkor liturgikus életében és szemléletében Gál László Az erdélyi egyházi és iskolai helyzet II. József uralkodásának idején - a kordokumentumok tükrében Alba Iulia - Gyulafehérvár 2008

Next