Studia Theologica Transsylvaniensia 12. (2009)

2009 / 2. szám

Studia Theologica Transsylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Folyóirata 12 (2009/ 2) ISSN 1582 - 0661 Tartalom Marton József Az egyházatyák korában a klérus elköteleződése a szegények iránt Pap Levente A klérus fogalma Tertullianusnál Ferenczi Sándor Világi papok Erdélyben a számadatok tükrében (1556-1716) Tamási Zsolt Az erdélyi egyházmegyés papság radikálisabb reformtörekvéseinek háttere 1848/49-ben Bodó Márta Katolikus egyházi tanítás a női szerepvállalásról Székely Dénes Jézus és a nők Diósi Dávid Az itatási és a liturgikus Sanctus-szöveg közötti különbségek Alba Iulia -­Gyulafehérvár 2009

Next