Studia Theologica Transsylvaniensia 12. Supplementum (2009)

12 (2009/Supplementum) ISSN 1582 - 0661 Studia Theologica T­ranssylvaniensia A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Folyóirata Tartalom Diósi Dávid Kyrie eleison: „Krisztus jegyesének" szeretetujjongása JITIANU LIVIU A kulturális anamnézis sodrása ellen Csiszár Klára Az első magyar jezsuita fundáció kísérlete a rend 1814-es visszaállítása után Lukács I. Róbert A politikai események befolyása a rí­tus változtatásra 19121930 között Oláh Zoltán Izajás az egyházatyák kommentárirodalmában Alba Iulia - Gyulafehérvár 2009

Next