Studia Theologica Transsylvaniensia 13. (2010)

2010 / 1. szám

Studia Theologica Transsylvaniensia A Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológia Tanszékének Folyóirata 13 (2010/1) ISSN 1582 - 0661 TARTALOMBÓL Zenon Card. Grocholewski La novitä del sacerdozio di Cristo Kovács Gergely A Római Kúria Székely Dénes A pápai primátus Diósi Dávid Halottsiratás az ószövetségi Szentírásban Nagy József Diakoniális és társadalmi üdvrendi motívumok a Szentírás üzenetében Bara Zoltán Ekkléziológiai szempontok Krüszosztomosz homíliáiban Marton József Szepesy Ignác püspök eucharisztikus beállítottsága Ferenczi Sándor Az erdélyi papság alapítványai a dualizmus korában Kolozsvár - Gyulafehérvár 2010

Next