Studia Theologica Transsylvaniensia 13. Supplementum 1. (2010)

13 (2010/Sup I) ISSN 1582 - 0661 Studia Theologica Transsylvaniensia A Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológia Tanszékének Folyóirata Tartalom Puskely Mária SSND Epistularium Sancti Augustini episcopi Hipponiensis Seres Attila Iratok Márton Áron apostoli kormányzói kinevezésének és püspökké szentelésének diplomáciai és egyházpolitikai hátteréhez Tamási Zsolt Az uniós jogharmonizáció elmaradásának anyagi következményei az erdélyi egyházmegyére 1848/49-ben Marton József Leopold Karl Kollonich bíboros újraszentelte-e Anghel Athanasiu püspököt? Orbán Szabolcs OFM Csíksomlyó szerepe az erdélyi zarándoklatokban Kolozsvár - Gyulafehérvár 2010

Next