Studia Theologica Transsylvaniensia 13. Supplementum 2. (2010)

13 (2010/Sup II) ISSN 1582 - 0661 Studia Theologica T­ranssy­lvaniensia A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológia Tanszékének Folyóirata Sumar József Marton Imagini din istoria milenară a archidiecezei romano-catolice de Alba Iulia Ernst Christoph Suttner înţelegerea diferită, în sec. XVII-XVIII, a realităţilor fundamentale şi a noţiunilor teologice de bază cu privire la unirea bisericească din Transilvania József Marton Cardinalul Kollonich şi „rehirotonirea lui Athanasie Anghel? Andrei Marga Doctrina politică a lui Dante Dávid Diósi împărtăşania sub o specie în Biserica primară? József Marton Viaţa Sfântului Pongrácz István (15821619) Diósi Dávid Sacramentaliul indulgenţei Kolozsvár - Gyulafehérvár 2010

Next