Studia Theologica Transsylvaniensia 17. (2014)

2014 / 1. szám

17 (2014/1) ISSN 1582 - 0661 Studia Theologica Transsylvaniensia A Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Pasztorál-teológia Intézetének folyóirata Tartalom András István Naplemente? (A modern kor metamorfózisa vagyis a posztmodern) Ferenczi Sándor Főegyházmegyénk pasztorációja számokban: múlt és jelen Tamási Zsolt­ József A magyar római katolikus egyház 19. századi kulcsproblémái az 1848-as nemzeti zsinat tükrében Koncsag László Mailáth püspök és Dsida Jenő kapcsolata a költő által írt levelek tükrében Bontó Gabriella A ferencesek második szatmári letelepedése Csonta Réka Szent Ferenc Hírnöke - egy hitbuzgalmi folyóirat a dualizmus kori erdélyi egyházmegyében Kolozsvár - Gyulafehérvár 2014

Next