Studia Theologica Transsylvaniensia 18. (2015)

2015 / 1. szám

18 (2015/1) ISSN 1582 - 0661 Studia Theologica Transsylvaniensia A Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Pasztorál-teológia Intézetének folyóirata Tartalom Marton József Glattfelder Gyula Mailáth G. Károlyhoz írt levelein keresztül 7 Virt László A katolikus autonómia két magyar apostola (Prohászka Ottokár és Shvoy Lajos) 21 Ferenczi Sándor Kolozsmonostori lelkipásztorok 63 Lőrinczi Károly „A történelem az emberiség tanítómestere?” 79 Imre Róbert Lukács One Church, Two Rites in Transylvania between 1867-1948 95 Kolozsvár - Gyulafehérvár 2015

Next