Szépművészet 1. (1940)

HAVI FOLYÓIRAT, MEGJELENIK MINDEN ELSEJÉN - FŐSZERKESZTŐ MARJAY ÖDÖN FELELŐS SZERKESZTŐ VITÉZ NAGY ZOLTÁN - SZERKESZTŐSÉG BUDAPEST IV., GRÓF KÁROLYL U. 28. TEL.: 182-610. - KIADÓHIVATAL KIR. MAGYAR EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST, VIIL. MÚZEUM­ KRT. 6. TELEFON 146-145. - LAPZÁRTA MINDEN HÓ 15*ÉN - ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 20 P. SZÁMONKÉNT 2 P. - POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKK* SZÁMLASZÁM: KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 37.473. - KIADÓTULAJDONOS: KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST. 1940—1941 ELSŐ ÉS MÁSODIK ÉVFOLYAM ________________ BUDAPEST _________________ KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA

Next